MARKETING AUTOMATION

Automatisering som effektiviserer markedsføring og kundepleie

Oppnå flere konverteringer?
Få en gratis prøveperiode her:

Bruk tiden på strategi og planlegging, mens du lar marketing automation håndtere den praktiske gjennomføringen av salg og kundepleie


Planlegg og klargjør en serie med budskap som sendes ut til riktig tidspunkt.


Følg med på hva som engasjerer, og hvilke kontakter som er mest interessert i budskapet ditt.


Salgsansvarlig får beskjed så snart systemet identifiserer en "hot lead"


Med segmentering av dine kontakter, kan du sende de på den riktige kundereisen og levere relevant informasjon som treffer målgruppen

...helt automatisk!

Mål for markedsføringen

1. Delmål

Sett delmål for kampanjen din. Så snart dine kontakter har oppnådd et eller flere av dine delmål, kan du sende de videre til riktig steg i salgstrakten.

Resultater av markedsføringen

2. Analyse

Se hvor lang tid det tar for en kontakt å nå de forskjellige stegene i salgstrakten. Se hvor mange som oppnår delmålene i kampanjen, og til slutt hvor mange som har konvertert til kunder.

Segmentering og målgrupper

3. Segmentering

Del kontaktene inn i segmenter basert på delmål eller konvertering. Dette gjør at selgerne enkelt kan plukke opp telefonen og følge de opp videre.